Home

Chen Wang

PhD in Aerospace Engineering

Contact details:

Email: cwangaero@nuaa.edu.cn

College of Aerospace Engineering

Nanjing University of Aeronautics and Astronautics (NUAA)

Yudao street 29, Nanjing,JiangSu, China